Kategoria: Klucz do DNA


Niepełne porównania

Głównym celem tego rozdziału jest odpowiedź na pytanie, czy w przypadku informacji ukrytej w nici DNA, mamy do czynienia z językiem lub kodem, czy też jest to prosty, bezwarunkowy zapis listy danych, pobieranych przez rybosomy w procesie produkcji białek.

Czytaj dalej

Jak działa jamniczek

Na początek chciałbym wyjaśnić jedną sprawę. Nie jest moim celem opisanie chemiczno-fizycznych aspektów skręconej w podwójnej spirali nici nukleotydów.

Czytaj dalej

Człowiek brzmi dumnie…

Po latach podglądania kodu życia genetycy doszli do wniosku, że zaledwie od dwóch do trzech procent genomu bierze udział w budowaniu białek – podstawy funkcjonowania organizmów. Z bezmyślnością godną dziecka uznali, że pozostała – a teraz już wiemy, że przeważająca część łańcucha DNA – jest nieistotna.

Czytaj dalej

Chromosomy

Jeżeli gen nazwaliśmy paletą cegiełek, to chromosom byłby kontenerem z tymi paletami. Chromosom jest sposobem organizacji genów w chemicznej strukturze, zapewniającej jego trwałe istnienie oraz możliwość replikacji – a wszystko zgrabnie upakowane w jądrze komórki.

Czytaj dalej

Geny

Według tradycyjnej definicji gen to fragment nici nukleotydów, wystarczający do powstania jednego białka. Kontynuując wcześniejsze porównania, to jakby odcinek łańcucha lub paleta cegieł.

Czytaj dalej