Kategoria: Klucz do DNA


Procesy technologiczne w fabryce życia

Jak podwójna helisa DNA buduje białka? Na to pytanie – nie mając jeszcze dowodów naukowych, a jedynie intuicję – odpowiedział jeden z twórców pojęcia helisa Francis Crick. Podejrzewając, że informacja DNA zostaje zamieniana na konkretne białka za pomocą interpratorów – cząstek adaptorowych. W dwa lata później okazało się, że miał rację.

Czytaj dalej

Eksony i introny – powrót

O zależności liczby intronów od stopnia złożoności organizmów pisałem już wcześniej. Ogólna tendencja jest taka, że im organizm znajduje się na wyższej gałęzi ewolucji – tym proporcja intronów wzrasta. A fakt, że genom roślin i ssaków, rozdzielony półtora miliarda latami ewolucji, w znaczącym stopniu zachował położenie intronów w genach, świadczy o tym, że nie są to przypadkowo ułożone sekwencje nukleotydów.

Czytaj dalej

Czy warto grzebać w śmietniku?

Czy warto przeglądać coś, co nie buduje organizmów? Niech, w tej chwili, najkrótszą odpowiedzią będą badania Larry Younga oraz Elizabeth Hammock z Emory University, nad aktywnością hormonu wazopresyny, regulującej pracę naszego mózgu. Na działanie tego hormony ma wpływ jeden z rodzajów sekwencji śmieciowego DNA – mikrosatelitarnego DNA.

Czytaj dalej

Nauka przez doświadczenie

Jeszcze większe opory, niż przy uznaniu śmieciowego DNA, napotkamy w odniesieniu do czynników środowiskowych wpływających na ekspresję genów. To niemożliwe, aby coś, czego nie ma w genomie, było dziedziczone – można usłyszeć w odniesieniu do czynników epigenetycznych.

Czytaj dalej